Producenci
Zwroty i reklamacje

Zwrot zakupionego towaru

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu na portalu internetowym Allegro.pl lub www.kaizenmeble.pl oferowanych przez Sklep KAIZEN w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego Sklepu KAIZEN bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

2. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Przed odesłaniem towaru na adres Sklepu Klient powinien skontaktować się z przedstawicielami drogą telefoniczną lub e-mailową.

3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym wyżej na adres KAIZEN SP. Z O.O., ul. Karola Miarki 98, 44-370 Pszów. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu produktu ponosi Sprzedawca. Sklep zwraca Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

5. Klient będący osobą fizyczną, nabywający towar w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnień zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwanie do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle KAIZEN takiego numeru lub gdy odpowiedz nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

 

Reklamacja

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sklep KAIZEN o stwierdzonej niezgodności.

2. Sklep KAIZEN w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkowuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Zwrot reklamowanego towaru następuje na koszt Sprzedającego w przypadku zasadności reklamacji. W razie, gdy reklamacja okaże się bezzasadna Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zwrotu i dostawy towaru.

4. Reklamacje należy przesłać/dostarczyć na adres siedziby Sklepu KAIZEN, tj. ul. Karola Miarki 98, 44-370 Pszów

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient jest informowany w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Sklep. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep dokona naprawy towaru, wymiany na rzecz wolną od wady (jeżeli rzecz jest tożsama gatunkowo) lub usunięcia wady albo jeżeli naprawa/wymiana/usunięcie wady nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, chyba że Klient wyrazi zgodę na wymianę wadliwego towaru na pełnowartościowy.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka


» przeczytaj wszystkie opinie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl